Administrația Națională
"Apele Române"

Situația hidrologică râuri

Situația hidrologică râuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Hărți de hazard și risc

Hărți de hazard și risc

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Situația hidrologică lacuri

Situația hidrologică lacuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii

Comunicate de presă

Informare de presă

Informare de presă

Astăzi, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în prezența ministrului, Costel ALEXE,  a avut loc o ședință de lucru cu privire la stadiul implementării proiectului „Reducerea …

Detalii
Informare

Informare

Astăzi, ministrul Apelor și Pădurilor, Costel ALEXE, alături de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Ervin MOLNAR, însoțit și de directorii generali adjuncți ANAR, …

Detalii
Ziua Mondială a Apei

Ziua Mondială a Apei

Mesajul Directorului General al Administrației Naționale „Apele Române” : Fenomenul schimbărilor climatice reprezintă un proces cu caracter global cu care se confruntă omenirea în acest …

Detalii
Administrația Națională „Apele Române”  intervine pe cursurile de apă,  în urma precipitațiilor abundente din ultimele 24 de ore

Administrația Națională „Apele Române” intervine pe cursurile de apă, în urma precipitațiilor abundente din ultimele 24 de ore

Având în vedere situația hidrometeorologică din ultimele 24 de ore, în bazinul hidrografic Crișuri, s-au înregistrat următoarele depășiri de cote: în localitatea Pietroasa, județul Bihor, pe valea …

Detalii

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Articole similare

Detalii