Administrația Națională
"Apele Române"

  • >
  • / Informații de interes public

Informații de interes public

  1. > Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001
  2. > Formulare tip
  3. > Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001
  4. > Achiziții publice
  5. > Buget din toate sursele de venituri
  6. > Buletinul informativ (Legea 544/2001)
  7. > Solicitare informații. Legislație
  8. > Declarații de avere și de interese

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Naționale "Apele Române" este doamna Cătălina Brăgaru, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa
Telefon: +40 21 311 01 46 / interior 1155