Administrația Națională
"Apele Române"

Situația hidrologică râuri

Situația hidrologică râuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Hărți de hazard și risc

Hărți de hazard și risc

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Situația hidrologică lacuri

Situația hidrologică lacuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii

Comunicate de presă

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE A LITORALULUI ROMÂNESC, FAZA II

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE A LITORALULUI ROMÂNESC, FAZA II

Administrația Națională ”Apele Române” derulează faza a doua a unuia dintre cele mai mari proiecte cu finanțare europeană derulat la această oră în România-  ”Reducerea eroziunii costiere- Faza II”, …

Detalii
AMENZI ÎN VALOARE DE APROAPE 7 MILIOANE DE LEI ȘI 19 PLÂNGERI PENALE PENTRU EXPLOATAREA ILEGALĂ A AGREGATELOR MINERALE

AMENZI ÎN VALOARE DE APROAPE 7 MILIOANE DE LEI ȘI 19 PLÂNGERI PENALE PENTRU EXPLOATAREA ILEGALĂ A AGREGATELOR MINERALE

În acțiunile de control curente, de la începutul anului și până în prezent, cei 150 de inspectori din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” și a celor 11 Administrații Bazinale de Apă au …

Detalii
ANAR continuă investițiile în infrastructura de apărare

ANAR continuă investițiile în infrastructura de apărare

În ședința de Guvern, s-a aprobat HOTĂRÂREA pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministeru…

Detalii
ANAR a primit finanțarea pentru lucrările de apărare împotriva inundațiilor din municipiul Caransebeș

ANAR a primit finanțarea pentru lucrările de apărare împotriva inundațiilor din municipiul Caransebeș

ANAR a primit finanțarea pentru demararea procedurilor de licitație publică în vederea contractării serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pentru …

Detalii

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Articole similare

Detalii