Administrația Națională
"Apele Române"

Situația hidrologică râuri

Situația hidrologică râuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Hărți de hazard și risc

Hărți de hazard și risc

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Situația hidrologică lacuri

Situația hidrologică lacuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii

Comunicate de presă

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a inspectat obiectivele de investiții executate de ANAR în regim de urgență

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a inspectat obiectivele de investiții executate de ANAR în regim de urgență

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a inspectat, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2019,  obiectivele de investiții executate de ANAR în regim de urgență  În urma calamități…

Detalii
Administrația Națională „Apele Române” participă la ZIUA DE CURĂȚENIE NAȚIONALĂ

Administrația Națională „Apele Române” participă la ZIUA DE CURĂȚENIE NAȚIONALĂ

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Apă, participă la „Ziua de curățenie națională”, acțiune organizată de Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu …

Detalii
Informare de presă

Informare de presă

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) prin Administrația Bazinală de Apă Siret (ABA) a efectuat recepția obiectivului de investiții „Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de …

Detalii
Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a întreprins o vizită de lucru, joi, în județul Brăila

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a întreprins o vizită de lucru, joi, în județul Brăila

Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit, joi, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o  vizită de lucru în județul Brăila. Din …

Detalii

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Articole similare

Detalii